Loopherdenking

Steeds vaker ontstaat bij mensen de behoefte om stil te staan bij belangrijke momenten. Ik merk in de praktijk de behoefte om bijvoorbeeld samen met familie en vrienden een overledene te herdenken. Bijvoorbeeld een jaar na overlijden of op de geboortedag van de overledene.

Ook bestaat de behoefte om samen met familie stil te staan bij een nieuw begin of bij een gebeurtenis die veel impact heeft gehad op de familie en/of vriendenkring.

Een mogelijkheid om hieraan vorm te geven is bijvoorbeeld een loopherdenking. Tijdens deze herdenking loop je met je dierbaren, familie of vrienden, in een aangepast tempo, zonder spreken een route, waarbij je in stilte de overledene of de gebeurtenis herdenkt, waarna je een kring vormt en samen je liefde bundelt en stuurt aan degene of datgene waarvoor de herdenking is georganiseerd.

Een herdenking van 1 uur kost € 95,00 ex btw. Hierbij is een persoonlijk gesprek van 1 uur en de vormgeving van de loopherdenking inbegrepen.

Ook rituelen kunnen hierbij een plaats krijgen.